Home @vee UMĚNÍM ČLOVĚKA JE BÝT SÁM SEBOU. TRPĚLIVOST RŮŽE PŘINÁŠÍ