Bloggers RE

14 ZAUJÍMAVÝCH FAKTOV O REČI TELA


Zaujímavým faktom o nás ľuďoch je to, že pri komunikácii používame reč tela. Prejavy reči tela môžu vyjadrovať rôzne pocity a majú rôzny význam. Význam reči tela je ale tiež kultúrne závislý, a hlavne zaujímavý.

Prekrížené ruky

Keď niekto prekríži ruky počas rozhovoru, znamená to, že sa pravdepodobne chce niečomu vyhnúť. To môže naznačovať nedostatočnú otvorenosť počas rozhovoru.

Krčenie alebo hrbenie sa

V niektorých situáciách, ako napríklad pri rozhovoroch alebo meetingoch, sa niektorí z nás niekedy môžu cítiť zaplavený emóciami alebo zahanbení či zastrašení. Ak ste náhodou videli niekoho ramená zhrbené alebo sklonené, než aby niekto sedel rovno, je možné, že osoba nemotivovaná alebo má strach.

Obrátené telo

Pri rozhovore s niekým si všimnete, že ich telo je obrátené iným smerom, namiesto toho, aby smerovalo k vám? Ak sa ich telá od vás odvrátia, napríklad ku dverám alebo k niečomu inému, môže to znamenať, že o váš prejav nemajú záujem.

Opakované pohyby

Toto poznáme určite všetci. Ak sa niekomu neustále trasu nohy, nevedome si točí vlasy alebo si stále trie ruky, je pravdepodobné, že sa daná osoba cíti nervózne alebo netrpezlivo.

Očný kontakt

Očný kontakt iniciujeme vtedy, keď sa zameriavame na osobu, s ktorou chceme hovoriť. Chceme, aby nám venovala pozornosť a aby sa zaujímala o konverzáciu s nami.

Podanie rúk

Ak si s niekým podávame ruky, sila podania rúk môže mať takisto určité významy. Normálne očakávame od ľudí pevné podanie ruky. Slabé podanie ruky môže byť znakom nespoľahlivosti alebo neúcty voči tomu druhému.

Naklonenie sa dopredu

Keď sa s niekým rozprávate a daná osoba sa nakláňa k vám dopredu, zaujíma sa o to, čo hovoríte.

Blízkosť

Predstavte si situáciu, v ktorej ste so svojím priateľom a vašim šéfom. Je jasne, že stojíte bližšie ku svojmu priateľovi ako ku svojmu šéfovi. To znamená, že zdieľate viac neformálností.

Červenajúca sa tvár

V závislosti od kontextu môže červená tvár znamenať plachosť alebo rozpaky.

Tuhosť alebo neohybnosť

Ak ma niekto napäté končatiny alebo iné časti tela, môže to znamenať, že niekto klame. Zvyčajne sa snaží niečo skryť.

Žmurkanie

Toto je tiež jedna z vecí, ktorú treba spomenúť. Ak niekto nadmerne žmurká, je možné, že vám niekto práve povedal klamstvo.

Pohyb pier

Zvyčajne, keď niekto hľadá romantický vzťah, olizuje si pery, aby ukázal túžbu po danej osobe. Nielen u ľudí, ale aj u primátov existuje tento jav práve vtedy, keď sú sexuálne priťahované k svojmu partnerovi.

Dotyky

Ak sme smutní a zdieľame naše pocity s našimi priateľmi, poskytnú nám útočisko. Pocit dotykov naznačuje empatiu, starostlivosť a teplo. Dáva ľuďom vedieť, že ľuďom na nás záleží a že nám rozumejú.

Nepriamy očný kontakt

Nie vždy ostane očný kontakt rovnaký. Keď s vami niekto očný kontakt nemá, znamená to, že vám niekto nevenuje pozornosť a chce sa vám vyhnúť.

Aké reči tela pozorujete vy? Viete ich definovať?


Dominika Blchová

Interview & Article Editor at @bloggersre //@influencedot
💯 #vegan 🍓 🥕
*simple living soul*
🧘‍♀️ Sustainability
🍃 Low Waster
🐶Doggy-mom
.
SK🇸🇰/ currently CH 🇨🇭

Přidat komentář

10 TIPŮ, JAK VYLEPŠIT SVŮJ INSTAGRAM A SPOLUPRACOVAT SE ZNAČKAMI

10 TIPŮ, JAK VYLEPŠIT SVŮJ INSTAGRAM A SPOLUPRACOVAT SE ZNAČKAMI

X