Bloggers RE

Autor - Dominika Blchová

AKO ZAHNAŤ JARNÚ ÚNAVU?

Cítite sa unavene? Chytila vás jarná únava? Zatiaľ, čo okolo nás kvety rastú a vtáčiky začali čvirikať, radšej by ste sa váľali pod prikrývkou? Namiesto toho, aby sme začali jarné upratovanie, dávame prednosť našej...

ČO ROBIŤ, KEĎ SA DOMA NUDÍTE?

Ste doma? Pozeráte hodiny do stropu? Neviete, čo so sebou? Nudíte sa, tak prečo nevyužiť čas aktivitami, na ktoré si inak neviete nájsť čas! Voľný čas sa dá využiť aj inak, ako pozeranim Netflixu a iných streamingovych...

POZITÍVNE MYSLENIE: AKO NA TO?

Jedným z kľúčov k tomu, aby ste žili plnohodnotný život, je pozitívne myslenie a prístup. Myslieť pozitívne nie je vždy ľahké, najmä nie vtedy, keď prežívame ťažké chvíle, keď sa nám nedarí a keď máme pocit, že všetky...

ZERO WASTE: ZDRAVIE

Zero waste je cesta ku zníženiu odpadu, aby sme chránili budúcnosť našej planéty. Je to aj posun v rámci mysle, ktorý pomáha premýšľať o udržateľnosti a o tom, ktoré výrobky skutočne potrebujeme a ako môžeme lepšie...

ZERO WASTE: V PRÁCI

Všetci dobre vieme, že znižovanie odpadu je dôležitou súčasťou na ochranu zdrojov našej planéty. Väčšina z nás si je vedomá odpadu, ktorý produkujeme, a vynakladá úsilie na zníženie odpadu doma recykláciou, vracaním...

ZERO WASTE: NAKUPOVANIE

Bez obalu znamená aj bez plastu. A ten nájdeme dnes všade. Tak čo môžeme ešte kúpiť? Pri nákupe sa dá náš odpad minimalizovať alebo aspoň redukovať na minimum. Ako a kde musíme nakupovať, aby sme zabránili nákupu v...

10 TIPŮ, JAK VYLEPŠIT SVŮJ INSTAGRAM A SPOLUPRACOVAT SE ZNAČKAMI

X