Bloggers RE

BLOGER MANAGEMENT


Autor: Vee, yourvee.blogspot.com

Další článek, který se týká blogger managementu, bude o hlavním cíli, který si stanovíte. A jak jsem zmínila v předchozím článku, budu psát o konkrétním příkladu, protože se to lépe vysvětluje a je to praktičtější, než z obecného hlediska. A proto, se dnes bude se zaměřovat na Vee a jejím cíli. Ale ta obecná část nás také nemine. Jdeme na to.

Úvodem…

V prezentaci s přechozího článku Blogger Management jsem se snažila Vám otevřít dveře do tohoto tématu, kdy jsme si řekli, že právě teď je ta chvíle si stanovit cíle, které chceme už nějakou dobu. Budeme-li je odkládat den za dnem, nikdy k němu nedojdeme. Řekli jsme si hlavní tři otázky, které bychom si měli položit, abychom měli základ cíle (tato část viz dále). Otázkami byly: Jaký mám konkrétní cíl? Jak se k cíli dostanu? Jak cíl realizuji? Jako typ je v prezentaci myšlenková mapa, která zachytí jednotlivé body a pod body. Díky myšlenkových map se dá krásně rozvíjet a tvořit. Krom toho takové plus myšlenkových map je na kreativitě člověka, je vážně mnoho způsobů, jak si s nimi vyhrát. Poslední hlavní částí byl slib. Sliby se dodržují stejně jako cíle. 

Mé tipy k plánování cílů

Prvním tipem je myšlenková mapa.

Myšlenkové mapy se dají krásně rozvíjet, dají se dělat v papírově podobě – můžete použít různé zvýrazňovače, pastelky fixy a mnoho dalších pomůcek. Podle mého jsem i rychlejší, než je dělat v počítatočové podobě, ale záleží na Vaši volbě. Ale co vůbec myšlenková mapa znamená? Pod tímto pojmem nejde o jakýsi seznam úkolů, grafů. Ale jedná se o tok myšlenek, který nám umožní vidět náš plán jasně a srozumitelně. Jednotlivé myšlenky se dají krásně rozvíjet a navazují na sebe. Při tvoření myšlenkové mapy se zaměřujete na jeden hlavní cíl, ze kterého se tvoří cesta, jak k němu dojít, jak jej zrealizovat.

Jak takovou myšlenkovou mapu vytvořit?

  • Měli bychom si zapamotovat a vrýt do paměti, že to není žádný seznam, ve kterém jsou zapsány úkoly, které po jejich splnění odškrkneme a napíšeme “done”. Jedná se úplně o jinou strukturu, než jsou seznamy, deníky, bloky apod.
  • Myšlenková mapa by měla obsahovat pouze jednu hlavní myšlenku, na kterou se zaměříte třeba i dlouhodobě. Tímpádem se nedá zklouznout od tématu k tématu. Hlavní myšlenku dále rozvíjíme dál a dál a pořád se držíme toho, čeho chceme docílit.
  • Kreativita, fantazie, technologie, fotografie. Je a Vás, jak si myšlenkovou mapu vytvoříte. Třeba si můžete stanovit, jaká barva co znamená, zvýrazňovat do nejdůležitější a co “počká”.
  • Stručně a jednoduše. Pokud uděláte neskutečně mnoho odvětví, už se do struktury i cíle zamotáváte a sami nebudete vědět kam první skočit, co je důležité a co ne. Proto je kouzlo v jednoduchosti.

Druhým tipem je excel nebo word, různé technologie.

Na internetových stránkách nebo s těchto samotných aplikacích jdou stáhnout různé šablony, do kterých jde všechno krásně vyplnit a po opřipadě dodělat menší stylistické úpravy. Tento typ jsem využila já (viz níže). Excel jsem si vybrala proto, že se s ním učím pracovat i v rámci studiu na vysoké škole, kdy je součástí hodin informatiky pro ekonomy. Začala jsem si tvořit plány směn, kdy mám dvě brigády a také zkoušek. Je to vážně skvělý pomocník. Excel jsem si stáhla i do telefonu, takže ho můžu mít všude s sebou, jednoduše.

Můj cíl, můj projekt

Dostávám se k části, kdy použiju příkladem Vee a blog. Jako první jsem si stanovila záměr, který jsem napsala v jednotlivých bodech, jak se dá vidět v excelu (viz. níže). Těmito body jsou: zorganizování blogu. Stanovit si hlavní cíl. Odpovědět si na tři hlavní otázky: Jaký je můj cíl? Jak se k cíli dostanu? Jak cíl zrealizuji?
Druhou části plánu jsou termíny. Termín zahájení je 01.06.2018 a termín splnění je 07.06.2018 (excel online mi to přehodil na 6/1/ a 6/7, což se používá v některých zahraničních zemích). Třetí částí je cíl, tedy cíl hlavního záměru, kdy budeme jednotlivé následující kroky konkretizovat a vytvoříme si k ním poznámky, komentáře. V poslední, čili čtvrté části, se už nachází tři kroky, které jsou podrobněji sepsané, rozvedené.
Této struktury se budu držet do termínu splnění a vytvořím shrnutí tohoto plánu. Kdy zkontroluji, zda jsem všechny body dodržela, splnila, co bych příště mohla udělat jinak.


Vee

Mým blogem bych chtěla, Vám, čtenářům něco předat. Člověk by si měl jít za svými sny, za svými názory, být sebevědomý. Mít kolem sebe ty, které má rád. Měl by si zakládat na upřímnosti. Jsem člověk, který miluje pravdu upřímnost, toleranci a pochopení. Ale ze všeho nejvíc miluje své sny, kávu, přátelé a rodinu.

Přidat komentář

Instagram @bloggersre

Náš Instagram