Bloggers RE

ČO JE TO EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA A AKO NÁS OVPLYVŇUJE?

Emocionálna inteligencia sa v spoločnosti takmer vôbec neobjavuje, nevenuje sa jej pozornosť, hoci je v živote veľmi dôležitá. Ovplyvňuje nielen váš vlastný pohľad na emócie, ale aj na emócie ostatných. Vďaka nej môžete emócie zvládať oveľa lepšie a dá sa na nej pracovať. Až tak dobre emocionálnu inteligenciu nepoznáte a chcete sa o nej dozvedieť viac?

Emócie niekedy bývajú strašiakom viacerých ľudí. Nielen, že sa boja ich prejaviť, čo sa prejavuje ich potláčaním, boja sa aj reakcie okolia. Najhoršie, čo môžete urobiť, je neustále ich potláčať. Emócie sú ako rieka. Plynú. A tak, ako rieka, aj emócie musia plynulo prísť aj odísť. Pokiaľ rieku chcete zastaviť a zabránite jej pretekať kameňmi, vytvárate skôr časovú bombu než zábranu. Rieka vašich emócií si nájde cestu von a zaplaví vás. Aké následky môže mať potláčanie emócií?

Čo je emocionálna inteligencia?

Už podľa názvu sa emocionálna inteligencia bude zaoberať emóciami a narábaniu s nimi. Viacerí autori sa zhodujú v tom, že pomocou emocionálnej inteligencie, alebo emocionálneho kvocientu (EQ), dokážete sledovať nielen svoje emócie, ale aj emócie druhých ľudí. Vďaka nej dokážete rozoznávať, čo prežívate, a pomenovať to, čo cítite. 

Daniel Goleman tvrdí, že emocionálna inteligencia sa skladá z piatich zložiek – sebauvedomenie, sebaregulácia, motivácia, empatia a sociálne zručnosti.

Sebauvedomenie

V slovníku sa pojem sebauvedomenie opisuje ako uvedomovanie si vlastnej osobnosti či vašich vlastností. K tomu sa zaraďujú aj vaše emócie. Sebauvedomenie v emocionálnej inteligencii pomáha emócie rozpoznať a uvedomiť si ich. Tiež pomáha pochopiť, ako vaše emócie môžu ovplyvňovať aj druhých ľudí. A hoci toto práve býva najväčším strašiakom ľudí – strach, čo ich emócie spôsobia iným. Sebauvedomenie je veľmi dôležité na pomenovanie toho, čo cítime, ale tiež vďaka tomu môžete spoznať, čo vás motivuje a napĺňa.

Sebaregulácia

Je to schopnosť človeka riadiť a ovládať svoje správanie, v tomto prípade aj emócie. Tento pojem je veľmi dôležitý najmä pri negatívnych emóciách, ktoré môžu vplývať aj na vaše okolie. Ľudia, ktorí majú vyvinutú sebareguláciu a dokážu zvládať aj náročné emócie, sa dokážu lepšie vyrovnať s konfliktmi, čiže ich dokážu aj lepšie zvládať. To znamená, že pri konfliktoch sa nenechajú ovládnuť emóciami, čo im značne pomôže zvládnuť konflikt.

Sebaregulácia je, samozrejme, potrebná aj pri zmenách, ktoré zvládajú lepšie práve ľudia s vyššou sebareguláciou. Dokážu sa prispôsobiť okoliu a prevziať zodpovednosť, pretože sa väčšinou neriadia emóciami – tie totiž dokážu zvládnuť.

Motivácia

Motivácia vo všeobecnosti sa delí na vonkajšiu a vnútornú. Pri vonkajšej ide o motiváciu, ktorá pochádza z vášho okolia, motivujú vás ľudia, udalosti okolo vás. Vnútorná motivácia pochádza z vášho vnútra, to znamená, že vy sami sa dokážete pomocou vôle motivovať. Motivácia slúži tiež aj na dosiahnutie vnútorného uspokojenia, čo spôsobuje, že nemáte potrebu ísť si prehnane za chválou či odmenou.

Empatia

Pojem empatia pochádza z latinského empathos, čo v preklade znamená “em” (do vnútra), “pathos” (utrpenie). S empatiou sa stretol určite už každý z vás. Pomáha vám vcítiť sa do pocitov druhých ľudí, vďaka čomu si vytvárate spojenie medzi vami a človekom, ktorému pomáhate. Empatia je tiež vaša schopnosť pochopiť a tiež aj rozpoznať emócie druhých ľudí, a tiež pomáha pochopiť aj vzťahy v spoločnosti. 

Empatia sa najčastejšie prejavuje, keď prichádzate k niekomu, kto je smutný. Väčšinou k nemu prichádzate so zarmúteným, ľútostivým pohľadom a snažíte sa počúvaním pochopiť, čo cíti a prečo sa tak cíti. Niekedy sa stáva, že emócie druhých sa na ten 

moment stanú aj vašimi. Empatia výrazne pomáha k vytváraniu spojení medzi ľuďmi a zlepšuje aj sociálne vzťahy.

Sociálne zručnosti

V tomto bode je veľmi dôležitá schopnosť porozumenia emociám ostatných ľudí a tiež zvládnutie týchto emócií. Patrí sem aktívne počúvanie, keď sa váš priateľ potrebuje vyrozprávať, ale tiež aj verbálna či neverbálna komunikácia. Nositeľom sociálnych zručností je komunikácia. Spôsob, ako komunikujeme, vie vo veľkej miere ovplyvniť vzťahy s ľuďmi a tým aj vytváranie spojení a interakcie s inými ľuďmi. Niektorí ľudia majú sociálne zručnosti vyvinuté viac, iné menej, ale ľudia na nich dokážu pracovať a rozvíjať prostredníctvom interakcie, empatie a sebauvedomenia.

Emocionálna inteligencia ovplyvňuje aj váš život

Je dôležité uvedomiť si, že emocionálna inteligencia vo veľkej miere ovplyvňuje nielen vaše vzťahy, ale aj vaše úspechy – pracovné, sociálne alebo výkon v škole. Čo je však dôležitejšie, emócie dokážu výrazne vplývať aj na zdravie. Nezvládanie emócií často vedie k stresu, čo môže mať negatívny vplyv na vaše zdravie. Okrem toho, že si môžete vytvoriť rôzne závislosti či zlé návyky, nezvládnuté emócie a s tým spojený stres, vedie aj k vážnejším zdravotným problémom. Potláčané emócie sa zas môžu premeniť na agresiu či zlosť, čo sú tiež nezdravé emócie. 

Neschopnosť zvládať emócie nevplýva len na fyzické zdravie. Taktiež má veľký vplyv aj na psychické zdravie. To môže viesť k náchylnosti na úzkosť či depresiu. Ak nedokážete zvládať svoje emócie, pomenovať ich a primerane ich spracovávať, skúste vyhľadať odbornú pomoc skôr, ako sa vám to vymkne spod kontroly. 

Či chcete, alebo nie, emocionálna inteligencia zahŕňa aj vzťahy. A pokiaľ svoje emócie nedokážete zvládnuť, vo veľkom to môže negatívne vplývať aj na vaše vzťahy. To môže spôsobiť práve tá agresia a zlosť. Zrazu sa pre svoje okolie stanete rozbúrenou riekou, ktorá sa nedá zastaviť, pretože ste príliš dlho ukladali kamene v snahe potlačiť ich. Tu vidíte, že viac škody urobíte sebe, ako ostatným. 

Nezúfajte!

Sú dva spôsoby, ktoré by vám mohli pomôcť zvládnuť, pomenovať a rozpoznať, čo cítite. Prvý spôsob je písanie denníka. Pokúste sa vyjadriť, čo cítite. Aj keď to nebude presné a budete skákať z jednej veci na druhú, skúste sa čo najvernejšie priblížiť k tomu, čo sa vo vás deje. Tak najlepšie dokážete svojim emóciám porozumieť. 

Druhý spôsob, ktorý nemusí fungovať vždy a u každého, je vizualizácia. Predstavte si vašu emóciu, napríklad ako farbu. Akú farbu by mala vaša emócia, keby ju máte namaľovať? Akú farbu použijete? Môžete si tiež predstaviť, kde sa emócia vo vašom tele nachádza, aký má tvar. Je to len na vašej predstavivosti. Prijmite ju. Neignorujte vaše emócie. Vždy si spomeňte na svoje vnútorné dieťa. Keď ste boli dieťa, emócie ste prejavovali hneď, ako vznikli. 

Emocionálna inteligencia je vo vašom živote veľmi potrebná pri porozumení vašich emócií a emócií vášho okolia. Pri tom je dôležité vaše sebauvedomenie, sebaregulácie, motivácia, empatia a sociálne zručnosti. Nespôsobujte si zdravotné problémy, či už psychické, alebo fyzické, potláčaním emócií. Ak emócie nezvládate, nebojte sa požiadať o pomoc, nie je to hanba. Skúste si emócie napísať do denníka alebo aplikujte vizualizáciu. Nebojte sa precítiť každú emóciu tak, ako to potrebujete. Keď sa hneváte, precíťte hnev. Ak ste smutní, poplačte si. Nechajte rieku emócií voľne plynúť.


Zdroje:

https://www.mindpark.sk/post/emocionalna-inteligencia
https://encyklopediapoznania.sk/clanok/2059/sebaregulacne-vlastnosti
https://www.banger.sk/co-je-to-motivacia-a-ako-sa-vnutorne-motivovat/
https://zn.sk/co-je-to-empatia-empaticky-clovek/
https://www.recursosdeautoayuda.com/sk/habilidades-sociales/

Nikola Michalková

Article Editor

Přidat komentář

.