Bloggers RE

“SETKÁVÁME SE SE SPOUSTOU PŘEDSUDKŮ A MYLNÝCH DOMNĚNEK,” ŘÍKAJÍ ANETA A ALENA Z PROJEKTU (NE)SLYŠÍM


Jak se chovat a dorozumět při kontaktu s neslyšícím člověkem ví pouze malá část z nás. Důsledkem toho je strach z komunikace s lidmi se sluchovým postižením, což často končí tak, že se podobným situacím vyhýbáme, abychom neslyšící osobu neurazili. To je ale tím hlavním problémem. Aneta a Alena si jsou tohoto problému dobře vědomy, a proto založily projekt (Ne)slyším. Kromě boření bariér v komunikaci s neslyšícími šíří celkovou znalost o této problematice a na svém Instagramu vysvětlují, jaké formy sluchového postižení existují. Co nám prozradily? 

Váš projekt se zaměřuje na edukaci veřejnosti ohledně sluchové vady. Jak jste se k nápadu založit podobnou platformu dostaly?

Nápad založit profil se zrodil už dávno, ale stále k němu nebyl dostatek odvahy. Až jsme se jednou spojily a rozhodly se, že to zkusíme, založily jsme si profil na Instagramu a rozvrhly jsme si témata, o kterých bychom rády veřejnost informovaly.

Co je hlavním cílem vašeho projektu?

Hlavním cílem celého našeho projektu je především přiblížení života osob se sluchovým postižením majoritní společnosti. Ačkoli je naše majoritní společnost vyspělá, stále se setkáváme se spoustou předsudků a mylných domněnek, které zde panují, a to bychom rády změnily.

Co je podle vás největší problematika týkající se pohledu slyšících lidí na lidi se sluchovou vadou?

Jak už jsme zmiňovaly v předešlé odpovědi, jsou to zejména předsudky a mylné domněnky majoritní společnosti. Často se osoby se sluchovým postižením setkávají s nepochopením, odmítnutím, mnohdy se ale jedná pouze o strach z neznáma. Slyšící mohou mít často strach komunikovat s osobami se sluchovým postižením, neví, jakým způsobem je oslovit a následně pomoci.

Myslíte si, že by se měl znakový jazyk vyučovat na základních školách?

Bylo by úžasné, kdyby se žáci na základních školách alespoň seznámili se základy znakového jazyka a díky tomu by mohli lépe porozumět osobám se sluchovým postižením a jejich světu. Znakový jazyk jako takový je pro výuku velmi složitý a bylo by potřebné zaměstnávat v běžných základních školách lektory, což si myslím, že je spíše nereálné. Ale bylo by skvělé, kdyby se žákům základních škol alespoň více přiblížil svět osob se sluchovým postižením skrz různé přednášky. Nad touto problematikou jsme již také uvažovaly a do budoucna bychom se chtěly pokusit o pravidelné přednášky na základních i středních školách.

Máte nějaké rady pro lidi, kteří se znakovým jazykem teprve začínají?

Hlavně se nebát a vytrvat! Je to nádherný jazyk, který nám otevírá bránu do nového, nepoznaného světa. Ze začátku může být pro mnohé velmi náročné “naučit” se komunikovat pomocí rukou, ale pravidelný trénink a píle nesou ovoce. Většinou jsou kurzy znakového jazyka vyučovány neslyšícími lektory, kteří umí výuku pojmout velmi zajímavě.

Co jsou největší strasti, se kterými se neslyšící člověk střetne v každodenním životě?

Největší strastí je jistě neporozumění a snížená možnost komunikovat v majoritní společnosti. Je to velmi limitující a mnohdy pro osoby se sluchovým postižením až frustrující. Vezměme si náš každodenní život, kolikrát za den se potřebujeme kdekoli domluvit, na cokoli se zeptat, něco zařídit… Ale jak to má člověk využívající ke své komunikaci primárně znakový jazyk udělat? Nabízí se odpověď, že může využít služeb tlumočníka. To je samozřejmě pravda, ale je velmi náročné až nemožné využívat denně tlumočnických služeb, také proto, že v České republice je jich stále velký nedostatek. Další problém vidíme také v informačních službách jako je například televize. Drtivá většina pořadů vysílaných v televizi není tlumočena do znakového jazyka, a tak se osobám se sluchovým postižením zužují možnosti získávání potřebných informací. 

Na svém profilu také nastiňujete, jak se cítí neslyšící člověk ve společnosti slyšících lidí. Máte nějaké rady, jak by měla interakce mezi slyšícím a neslyšícím člověkem probíhat, aby byla příjemná pro obě strany?

Hlavní je se nebát a neodsuzovat. Je potřebné si uvědomit, že pro oba komunikační partnery může být jazyk toho druhého cizím a neznámým. Neslyšící se mohou často setkávat s nevědomou ignorací i od blízkých osob. Je proto důležité si vždy promítnout, jak by se slyšící osoba v daný moment sama cítila.

Kde a jak je možné se naučit efektivní komunikaci s lidmi se sluchovým postižením?

Pokud se bavíme o znakovém jazyce, nejlepší možnou variantou pro výuku jsou samozřejmě kurzy, které jsou pořádány různými organizacemi, které se zabývají osobami se sluchovým postižením. V těchto kurzech vyučují znakový jazyk především kvalifikovaní neslyšící lektoři. Pokud však někdo nemůže docházet pravidelně do kurzů a rád by se naučil alespoň základy znakového jazyka, existuje také mobilní aplikace “Znakujte s Tamtamem”, která nabízí jak různé okruhy pro výuku, tak i slovník. Těchto aplikací je několik, dle našeho názoru je právě tato jedna z nejvhodnějších. V neposlední řadě jsme se i my na našem Instagramu začaly znakovému jazyku věnovat.

Jaké jsou největší rozdíly mezi mluvenou řečí a znakovým jazykem?

Největší rozdíl je samozřejmě v tom, že český jazyk se řadí mezi orální komunikační systémy, je tedy produkován verbální a zároveň neverbální komunikací, oproti tomu znakový jazyk je vizuálně motorickým komunikačním systémem, což znamená, že zde záleží zejména na tvaru a postavení rukou, pohybu, mimice a pozicemi hlavy a trupu. Znakový jazyk není závislý na mluveném jazyce, má vlastní gramatiku i syntax. 

Už jste někdy dříve slyšely o projektu BloggersRE?

Ano, v minulosti jsme se již setkaly s několika články, které byly velmi zajímavé. Je skvělé, že existuje taková komunita lidí, která pomáhá dostávat do povědomí širší veřejnosti různé lidi a společnosti.

Autor: Kateřina Gregarová (BloggersRE), Fotky: Sociální sítě projektu (Ne)slyším, Editace: Deni Hartmannová (BloggersRE)


Bloggers RE

Máš blog, Instagram nebo YouTube? Jsme platforma, která spojuje online tvůrce a influencery z Česka a Slovenska. Přidáš se taky?

Přidat komentář

10 TIPŮ, JAK VYLEPŠIT SVŮJ INSTAGRAM A SPOLUPRACOVAT SE ZNAČKAMI

10 TIPŮ, JAK VYLEPŠIT SVŮJ INSTAGRAM A SPOLUPRACOVAT SE ZNAČKAMI

X