Áno, tento článok pojednáva o troch písmenách – o tom, čo znamenajú, o tom, ako ich chápať a o tom, ako dokážu ovplyvniť náš život. Možno ste už tieto tri písmenká počuli, no nehľadali ste ich význam a mávli ste nad nimi rukou. “Len ďalšia porucha,” možno práve to ste si pomysleli. A práve “len túto poruchu” by som vám rada priblížila. Dámy a páni, toto je obsedantno-kompulzívna porucha.

Čo je OCD?

OCD je duševná choroba, ktorá sa prejavuje neodbytnými, vtieravými myšlienkami a nie tak celkom zmysluplnými činmi. Teda ľudia trpiaci touto poruchou mávajú často nepríjemné myšlienky, ktoré buď nevedia zahnať vôbec, alebo ich zaženú pomocou určitých pohybov alebo rituálov. Ak si to náhodou neviete predstaviť, nebojte sa, v tomto článku nájdete aj zopár príkladov, ktoré vám pomôžu celú túto poruchu pochopiť.

Tri písmená, dve slová

V rámci OCD by som sa zamerala na dve slová, ktoré sa v názve tejto poruchy nachádzajú. Obsedantno-kompulzívna. Poďme si ich vysvetliť…

Obsesie sú práve tie neodbytné a vtieravé myšlienky alebo predstavy. Jednoducho je to “to” niečo, čo sa odohráva v hlave. Kompulzie sú už konkrétne činy, pohyby. OCD funguje tak, že najprv do hlavy človeka trpiaceho OCD príde vtieravá myšlienka, obsesia, ktorú dokáže zahnať iba vykonaním určitej činnosti alebo pohybu, a teda kompulzie.

Príklad:

Pri odchode z domu musím minimálne dvakrát skontrolovať, či som zamkla vchodové dvere, pretože mám nutkavé myšlienky, že ak ich neskontrolujem a zostanú odomknuté, môže niekto prísť a dom vykradnúť. Preto sa vrátim späť ku dverám a niekoľkokrát ich skontrolujem. Ak by som ich neskontrolovala, mohla by ma zastihnúť úzkosť.

alebo

Pred tým, než odídem z bytu, musím obehnúť celý byt minimálne dvakrát, aby som sa uistila, že všetky spotrebiče a vodovodné kohútiky sú vypnuté. Pretože, čo ak napríklad náhodou vyhoríme? Preto ich skontrolujem mininálne dvakrát, aj keď niekde v mojich myšlienkach som si istá, že som všetky spotrebiče vypla. Ale čo ak?

Vidíte tam tie obsesie a kompulzie? Ľudia trpiaci OCD však nemusia byť iba tí, čo všetko kontrolujú, pretože je niekoľko spôsobov a typov, ako sa OCD prejavuje. O nich si povieme v nasledujúcej časti.

Ako sa prejavuje OCD?

Presne tak, je hneď niekoľko typov OCD a spôsobov, akým sa táto porucha prejavuje. Avšak všetky z nich majú tú istú základnú črtu, a to tú, že ide o obsesie a kompulzie. 

  • tí, čo všetko kontrolujú – o tomto type OCD je aj príklad, ktorý som uviedla vyššie. Ide o ľudí, ktorí musia všetko skontrolovať. Napríklad, či zamkli dvere alebo vypli spotrebiče. Niekedy to môže vyústiť až do takej miery prejavu OCD, že sa ľudia vracajú z práce domov, aby skontrolovali či už tie zamknuté dvere alebo vypnuté spotrebiče. Niekedy pomôžu zabehnuté rituály, ktoré im pomôžu uistiť sa, že je všetko tak, ako má byť. Napríklad mne pomáha pri odchode z kúpeľne úplne zatiahnuť naše posuvné dvere. To pre mňa znamená, že som všetky spotrebiče v kúpeľni vypla, tak isto aj vodovodný kohútik a všetko je na svojom mieste. Ak za sebou zatiahnem dvere, viac sa už do kúpeľne nevraciam a nekontrolujem ju. Nejde však iba o veci, ktoré títo ľudia kontrolujú, ale aj svojich blízkych, aby zistili a uistila, že sa im nič nestalo a sú v poriadku.
  • tí, čo majú všetko usporiadané ľudia, ktorí trpia týmto typom OCD majú nutkavú potrebu všetko ukladať určitým konkrétnym spôsobom. Napríklad perá a kancelárske potreby na ich pracovnom stole. Alebo šálky na poličke. Jednoducho všetko musí mať svoje miesto! A ak ich vecami náhodou niekto pohne, alebo ich úplne posunie, dokáže im to priniesť neskutočnú úzkosť.
  • tí, čo všetko hromadia – títo ľudia majú potrebu všetko hromadiť a uchovávať si. “Čo ak to raz budem potrebovať?”. Vytvárajú si k nim silné puto, pripisujú im hodnotu, ktorá je veľmi neprimeraná a predstava, že by danú vec mali vyhodiť, im prináša úzkosť. A tak si radšej nechávajú aj také veci, ktoré by iní ľudia už vyhodili do koša. 
  • tí, čo všetko umývajú – ľudia trpiaci touto formou OCD majú nepríjemné myšlienky týkajúce sa nakazenia sa špinou, vírusmi. Majú strach z toho, že by nakazili seba alebo ostatných, ak všetko dokonale neumyjú a nevyčistia. Preto si neprimerane často umývajú ruky, sprchujú sa alebo upratujú svoje domácnosti, čo trvá nekonečne dlho.
  • tí, ktorým myšlienky nedajú pokoj – sú to tí ľudia, ktorí majú neodbytné myšlienky nepríjemného charakteru, ktorých je často obsahom ublíženie iným. Mávajú často sexuálny alebo násilnický charakter, ale taktiež ich obsahom môže byť jednoducho zlá predtucha, že sa im samotným alebo ich blízkym stane niečo zlé. Aj keď sa zdá tento typ OCD viac obsesívny ako kompulzívny, aj tu sa nachádzajú kompulzie, ktoré môžu pomôcť zahnať tie zlé myšlienky. Zväčša sú to rituály, ako napríklad počítanie alebo modlenie sa. Avšak aj tu sa nachádza jeden maličký háčik, a to ten, že keď už si človek trpiaci touto formou OCD nájde svoj rituál, musí ho vždy vykonať perfektne a bez chyby. Takže napríklad, ak ho pri modlení, ako rituáli na zahnanie zlých myšlienok, niekto vyruší, musí začať tento rituál pekne odznova, aby mal svoj účinok.

Človek s OCD nemusí trpieť iba jednou formou tejto poruchy, môže to byť kombinácii niektorých alebo aj všetkých foriem.

Mám OCD?

Možno ste si pri čítaní týchto riadkov povedali: “Veď to mám aj ja!” Nemusí to však hneď znamenať, že máte OCD. Predsalen, kto pred odchodom z domu neskontroluje dvere alebo nechce poriadok na svojom pracovnom stole. OCD je problémom vtedy, keď zasahuje do normálneho fungovania vášho života. Keď vás otravuje, obťažuje a sťažujevám normálne fungovanie. Preto, ak ste sa v zopár symptómoch našli, ale neobťažujú vás natoľko, že by vám znižovali kvalitu vášho normálneho života, nemáte hneď OCD.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here